ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รู้หรือไม่? ระบบ TSRIIS พร้อมสำหรับออกคำรับรอง ปี 2565 แล้วนะจ๊ะ

30-09-2021
ตามที่ FB2 ได้ปรับ template คำรับรองครั้งล่าสุด วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะนี้ระบบ TSRIIS ดำเนินการปรับปรุงระบบให้รองรับ template ดังกล่าว ทั้งในกลุ่ม Strategic และ Fundamental Fund เรียบร้อย รายละเอียด

ข่าวและกิจกรรม